ช่องทางการติดต่อ

098-782-9264 ช่าง ปัญญา

082-789-8625  ช่าง ปัญญา

063-954-7829 ช่าง ปัญญา

 

 

300,000-600,000

 

 
ราคา 350,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A002
ขนาดตัวบ้าน  : 6x5 ม.
พร้อมระเบียง : 2x2 ต.ม

 

 

 
ราคา350,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A006
ขนาดตัวบ้าน  : 6x5 ม.
พร้อมระเบียง : 2x2 ต.ม

 

 

 
ราคา350,000บาท
ระหัสตัวบ้าน: A007
ขนาดตัวบ้าน  : 6x5 ม.
พร้อมระเบียง : 2x2 ต.ม

 

 

 
ราคา350,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A008
ขนาดตัวบ้าน  : 6x5 ม.
พร้อมระเบียง : 2x2 ต.ม

 

 

ราคา000,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A000
ขนาดตัวบ้าน : 0x0 ม. 
พร้อมระเบียง 0x0 ต.ม

 

 

ราคา000,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A000
ขนาดตัวบ้าน : 0x0 ม. 
 

 

 

ราคา000,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A000
ขนาดตัวบ้าน : 0x0 ม. 
พร้อมระเบียง 0 ต.ม

 

 

ราคา000,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A000
ขนาดตัวบ้าน : 0x0 ม. 
พร้อมระเบียง 0 ต.ม

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zbbp-POOIfsVDO