ช่องทางการติดต่อ

098-782-9264 ช่าง ปัญญา

082-789-8625  ช่าง ปัญญา

063-954-7829 ช่าง ปัญญา

 

 

100,000-300,000

 

ราคา 280,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A001
ขนาดตัวบ้าน : 6x4 ม.
พร้อมระเบียง 2x2 ต.ม

 

 

ราคา 280,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A004
ขนาดตัวบ้าน : 6x4 ม.
พร้อมระเบียง 2x2 ต.ม

 

 

ราคา 280,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A005
ขนาดตัวบ้าน : 6x4 ม.
พร้อมระเบียง 2x2 ต.ม

 

 

ราคา 280,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A009
ขนาดตัวบ้าน : 6x4 ม.
พร้อมระเบียง 2x2 ต.ม

 

 

ราคา 280,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A010
ขนาดตัวบ้าน : 6x4 ม.
พร้อมระเบียง 2x2 ต.ม

 

 

ราคา 280,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A011
ขนาดตัวบ้าน : 6x3 ม.
พร้อมระเบียง 2x2 ต.ม

 

 

ราคา 280,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A012
ขนาดตัวบ้าน : 6x4 ม.
พร้อมระเบียง 2x2 ต.ม

 

 

ราคา 280,000 บาท
ระหัสตัวบ้าน: A013
ขนาดตัวบ้าน : 6x4 ม.
พร้อมระเบียง 2x2 ต.ม

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zbbp-POOIfsVDO